Author: iscbscrsgturkey

Short Tandem Repeats in Tumours and Immunotherapy

Türkçe

Our July webinar was given by Tugce Bilgin Sonay, from the Department of Computational Biology in the University of Lausanne. In this session, apart from her work, Tugce also explained other studies in this area.

At the beginning of the talk, she gave a general introduction on the detection of short tandem repeats and their impact on phenotype, gene expression and epigenetics. The primary focus of the talk was (1) Microsatellite Instability (MSI) in tumours, which mostly occurs due to the increase in the number of short tandem repeats as a result of a faulty DNA damage repair system, (2) Identification of the effect of the short tandem repeats in these tumours and (3) how these effects can be utilized for immunotherapy.

If you are interested in how short tandem repeats influence cancer and how they can be used for immunotherapy purposes, we strongly suggest you watch this webinar: https://youtu.be/GmjwyTZinjU (unfortunately, this webinar is only available in Turkish)

As ISCB RSG Turkey, we want to thank Tugce again for accepting our invitation and giving this very informative talk!

Advertisements

Tümörlerdeki Ardışık Kısa Tekrar Dizileri ve İmmünoterapi

English

Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz webinar; Lozan Üniversitesi, Hesaplamalı Biyoloji Departmanından Tuğçe Bilgin Sonay tarafından verildi. Bu oturumda Tuğçe, kendi çalışmalarının yanı sıra dünyada bu alanda nasıl çalışmalar yapıldığı hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın başında kısa tekrar dizilerine (KAT) nasıl bakıldığı, KAT’ların fenotip, gen ifadesi, epigenetik üzerine etkileri hakkında genel bir giriş yaptı. Konuşmanın odak noktaları ise: (1) Tümörlerde, DNA onarım mekanizmalarının çalışmamasından dolayı KAT mutasyonlarının daha fazla görülmesi ile oluşan, mikrosatelit instabilitesi (İng. Microsatellite Instability, MSI) olarak adlandırılan tümörlerde KAT’ların nasıl belirlendiği, (2) bu tümörlerde KAT mutasyonlarının etkilerinin belirlenmesi ve (3) belirlenen etkilerin immünoterapi de nasıl kullanıldığı üzerineydi.

Ardışık kısa tekrar dizilerinin kanser üzerinde etkileri ve tedavi yöntemlerinde nasıl kullandığıyla ilgileniyorsanız, bu webinarı mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Webinarı dinlemek için: https://youtu.be/GmjwyTZinjU

Bu güzel webinar için RSG Turkey olarak Tuğçe’ye çok teşekkür ediyoruz.